ГІД ДЛЯ ІНВЕСТОРА

Ми зібрали та систематизумали інформацію, яка необхідна для здійснення інвестицій в Україні та в Одеській області. Тут ви також знайдете посилання на закони та ресурси-першоджерела.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Якщо здійснення інвестиційної діяльності передбачає ведення господарської діяльності, а також створення нових підприємств або придбання у власність діючих підприємств, то такі суб’єкти господарювання підлягають державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець (ФОП).

Процедура реєстрації бізнесу в Україні включає наступні кроки:

 1. Державна реєстрація у центрі надання адміністративних послуг або онлайн у додатку Дія.Бізнес – для ФОП та для юридичних осіб.
 2. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ)
 3. Взяття на облік в Пенсійному фонді Україні
 4. Взяття на облік в Державній фіскальній службі України

Іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює Національний банк України відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Реєстрацію представництв інших іноземних суб’єктів господарської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади – Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України, протягом 60 робочих днів з дня подання іноземним суб’єктом господарської діяльності документів на реєстрацію.

Інформація щодо реєстрації представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності розміщена за посиланням.

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу) та кореспондентські рахунки.

Відкриття поточного рахунку суб’єкту господарювання, юридичній особі нерезиденту, представництву юридичної особи нерезидента в Україні, що не має в цьому банку рахунків, здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів.

Закон України «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів»

При проходженні багатьох процедур від інвестора будуть вимагатись певні документи (наприклад, паспортний документ або статут компанії, якщо інвестором виступає юридична особа), які були видані в країні походження інвестора і відповідно були складені іноземною мовою.

Офіційні документи, які будуть використовуватись на території держав-учасниць Конвенції, мають засвідчуватися спеціальним штампом «Apostille», проставленим компетентним органом держави, де був складений документ. Документи, які завіряються таким чином, не потребують додаткової легалізації в Україні та державах, що підписали Гаазьку конвенцію.

До них відносять:

 1. Документи, які виходять від органу або посадової особи, що діють у сфері судової юрисдикції держави, включаючи документи, які виходять від органів прокуратури, секретаря суду або судового виконавця.
 2. Адміністративні документи.
 3. Нотаріальні акти.
 4. Офіційні свідоцтва, виконані на документах, підписаних особами, у їх приватній якості – такі, як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, що існував на певну дату, і офіційні та нотаріальні засвідчення підписів.

Однак, Конвенція не поширюється на:

 1. Документи, складені дипломатичними або консульськими агентами.
 2. Адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

 

 

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

 

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів та пального»

Ліцензування – засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення безпеки та захисту економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. Повний перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.

Продукція підприємств з іноземними інвестиціями не підлягає ліцензуванню і квотуванню за умови її сертифікації як продукції власного виробництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ч.2 ст.19 Закону України «Про режим іноземного інвестування»).

 

 

Земельний кодекс України

 

Закон України «Про оренду землі»

Суб’єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади.

Громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі:

 • придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими
 • цивільно-правовими угодами;
 • безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності;
 • приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;
 • прийняття спадщини;
 • виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні у разі:

 • придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими
 • цивільно-правовими угодами;
 • викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;
 • прийняття спадщини.

 

Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.

Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років.

 

Земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах).

 

 

У 2020 році Президент України підписав проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10)».

Відкриття ринку землі заплановано на 1 липня 2021 року.

 

Основні положення прийнятого законопроєкту:

 • до 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи-громадяни України;
 • допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливим лише після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі;
 • землі с/г призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть;
 • продаж землі в одні руки в перші два роки після запуску земельної реформи обмежена площею 100 га;
 • з 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам в концентрації не більше 10 тис. га;
 • розрахунок за покупку ділянок відбуватиметься тільки в безготівковій формі;
 • банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави; такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом двох років;
 • юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму;
 • іноземним громадянам забороняється купівля земельних ділянок у 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму;
 • ціна продажу ділянок с/г призначення не може бути нижчою від їхньої нормативної грошової оцінки; така норма діятиме до 1 січня 2030 року.

Кодекс законів про працю України

 

Закон України «Про оплату праці»

 

Закон України «Про відпустки»

 

Закон України «Про охорону праці»

Законодавство України допускає працевлаштування громадян з 16 років за згодою одного із батьків або особи, яка його замінює. Досягнення працівником пенсійного віку не є підставою для припинення трудового договору.

 

Законодавством України (як правило, Законом про Державний бюджет України на відповідний рік) встановлюється мінімальна заробітна плата, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

На 2020 рік в Україні встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати:

 • у місячному розмірі: з 1 січня – 4723 гривень
 • у погодинному розмірі: з 1 січня – 28,31 гривні.

 

Трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право».

 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) – консолідований обов’язковий страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Платниками єдиного внеску є роботодавці, фізичні особи-підприємці, члени фермерського господарства та інші.

 

Розмір єдиного внеску становить 22% від заробітної плати (Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Податковий кодекс України

Система оподаткування України включає:

 • Прямі податки – розмір залежить від фінансових результатів діяльності (прибутку або доходу). До них належать податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб – підприємців та єдиний податок.
 • Непрямі податки, їх розмір залежить від обсягів виробництва та реалізації товарів або послуг. До них належать податок на додану вартість (ПДВ) та акцизний податок.
 • Місцеві збори: туристичний збір, збір за паркування тощо.

Розмір основних податків:

 • податок на прибуток — 18% 
 • єдиний соціальний внесок (ЄСВ) —22% від чистого прибутку, але не менше 22% від МЗП
 • військовий збір — 1,5% від чистого прибутку
 • податок на додану вартість (ПДВ) — 20%
 • єдиний податок для ФОП 1 групи — 10% від прожиткового мінімуму
 • єдиний податок для ФОП 2 групи — 20% від мінімальної заробітної плати
 • єдиний податок для  ФОП 3 групи — 5% без ПДВ (або 3%+ПДВ) від доходу

Мінімальна заробітна плата:

 • у місячному розмірі: з 1 січня 2020 — 4173 грн 

Прожитковий мінімум працездатної особи:

 • з 1 січня 2020 — 1921 грн

 

Закон України «Про інвестиційну діяльність»

 

Закон України «Про режим іноземного інвестування»

 

Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

 • часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;
 • створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;
 • придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об’єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;
 • придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;
 • придбання інших майнових прав;
 • господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції;
 • в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб’єктами господарської діяльності України.

Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» дозволяє заявнику звертась до уповноваженого органу за його місцезнаходженням із зверненням та підготовленим пакетом документів щодо
інвестиційного проекту.

Звернення може подаватися на таких стадіях підготовки інвестиційного проекту до реалізації:

 • інвестиційна ідея;
 • інвестиційна пропозиція;
 • інвестиційний проект (у разі якщо документи, що дають право на його реалізацію, відсутні, оформлені частково або у повному обсязі).

 

Закон України «Про державно-приватне партнерство» визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні. До ознак державно-приватного партнерства належать:

 • створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація,
  капітальний ремонт та технічне переоснащення) об’єкта ДПП та/або управління
  (користування, експлуатація, технічне обслуговування) таким об’єктом;
 • довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
 • передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення ДПП;
 • внесення приватним партнером інвестицій в об’єкт ДПП.

 

Закон України «Про індустріальні парки», визначає правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних парків на території України.

 

Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013-2032 років щодо стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки.

Київ, вул. Грушевського, 12/2, офіс 148

Елктронна пошта: info@ukraineinvest.com

Телефон: +38 044 256 78 32

м. Одеса, вул. Топольського, 4А, офіс 126

Електронна пошта: odessa@eba.com.ua

Телефон: +38 048 737 38 83

Керівниця – Морозова Катерина 

м. Одеса, вул, Базарна, 47

Електронна пошта: orcci@orcci.odessa.ua

Телефон: +38 048 734 10 24

Президент – Шувалов Сергій Євгенович

м. Одеса, вул. Канатна, 72

Електронна пошта: lead.odessa@gmail.com

Телефон: +38 067 701 68 57

Директорка – Молодожен Юлія Борисівна